ثبت تیکت « پشتیبانی »

Odoo CMS - a big picture

مرحله اول

تنها کافیست بر روی دکمه ی ( تیکت های شما ) کلیک کنید..

 

Odoo CMS - a big picture

مرحله دوم

لطفا جهت ارسال درخواست مورد نظرتون بر روی دکمه ی ( ثبت تیکت ) کلیک کنید..

 

Odoo CMS - a big picture

مرحله سوم

دقت داشته باشید فیلد «نام» و «ایمیل شما» هر دو به صورت پیشفرض با اطلاعات شما پر شده است و تنها لازم است شما دو فیلد «موضوع» و «توصیف» را وارد کنید ، لطفا جهت سرعت بخشیدن به پاسخگویی تیکتتون ، قسمت موضوع را تا جایی که ممکن هست مرتبط با متن توصیف وارد کنید..

 

Odoo CMS - a big picture

مرحله چهارم

پیامتون با موفقیت به ثبت رسید لطفا تا زمان دریافت پیام صبوری کنید.