BSN GLUTAMINE DNA 309 GR

BSN GLUTAMINE DNA 309 GR

25 امتیاز 25.0 PNT

25 امتیازبه طور عمومی گلوتامین مورد نیاز برای افراد در هر روز 10 گرم یا دو اسکوپ از این محصول می باشد. بهترین زمان مصرف گلوتامین بلافاصله بعد از تمرین و شب قبل از خواب می باشد.

 

در هر سروینگ (1 پیمانه):

        5 گرم گلوتامین میکرونیز شده