BSN SYNTHA 6 EDGE CHOCOLATE MILKSHAKE 4.02 LB

BSN SYNTHA 6 EDGE CHOCOLATE MILKSHAKE 4.02 LB

57 امتیاز 57.0 PNT

57 امتیازاز نظر علمی میزان مصرف روزانه پروتئین هر فرد 2 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن می باشد که می بایست از ترکیبی از مکمل های ورزشی و مواد غذایی تامین شود. به صورت عمومی بهترین زمان برای مصرف این محصول یک اسکوپ بلافاصله پس از تمرین و همراه آب می باشد.

هر سروینگ (1 پیمانه )24 گرم پروتئین


11 گرم آمینواسیدهای ضروری


تنها 150 کالری


6 گرم کربوهیدرات


3/5 گرم کربوهیدرات


طعم فوق العاده ای از میلک شیک که به شما احساس شکاندن رژیم می دهد.