BSN SYNTHA 6 EDGE POWD STRAWBERRY MILKSHAKE 2.25 LB

BSN SYNTHA 6 EDGE POWD STRAWBERRY MILKSHAKE 2.25 LB

37 امتیاز 37.0 PNT

37 امتیازاین پروتئین مناسب برای مصرف کلیه ورزشکارانی می باشد که در کنار عضله سازی به دنبال وزن و کالری مصرفی بوده و رژیم غذایی خاصی را دنبال می نمایند.افزایش سرعت رشد عضلانی


بالا بردن سنتز پروتئین در عضلات


قابل استفاده در تمام ساعات روز


بالا بردن سرعت ریکاوری


طعم فوق العاده 

هر سروینگ (1 پیمانه )24 گرم پروتئین


11 گرم آمینواسیدهای ضروری


تنها 150 کالری


6 گرم کربوهیدرات


3/5 گرم کربوهیدرات


طعم فوق العاده ای از میلک شیک که به شما احساس شکاندن رژیم می دهد.