BSN SYNTHA 6 ISOLATE POWD STRAWBERRY MILKSHAKE 4.02 LB

BSN SYNTHA 6 ISOLATE POWD STRAWBERRY MILKSHAKE 4.02 LB

44 امتیاز 44.0 PNT

44 امتیازبهترین زمان استفاده از ای محصول بلافاصله ئس از تمرین و یا شب قبل از خواب می باشد . از نظر علمی میزان مصرف روزانه پروتئین هر فرد 2 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن می باشد ، که می بایست از ترکیبی از مکمل های ورزشی و مواد غذایی تامین شود.


به صورت عمومی مصرف 2 اسکوپ از این محصول در روز پیشنهاد می شود ، که یک اسکوپ آن بلافاصله پس از تمرین و یک اسکوپ شب قبل از خواب می باشد.

هر سروینگ ( 1 پیمانه )


25 گرم پروتئین ایزوله که 50 درصد آن از whey  (آب پنیر) و 50 درصد دیپر آن از شیر گرفته شده است و لذا هم محتوی پروتئین زود جذب و هم محتوی پروتئین دیر جذب می باشد.


11 گرم آمینو اسیدهای ضروری 


1/5 گرم چربی


7 گرم کربوهیدارت که ترکیبی از فیبر و شکر می باشد.