CELLUCOR C4 195 G POWD FRUIT PUNCH

CELLUCOR C4 195 G POWD FRUIT PUNCH

23 امتیاز 23.0 PNT

23 امتیازیک پیمانه از این محصول را همراه با آب قبل از تمرین خود میل نمایید. در صورت تمایل و در صورت عادت کردن بدن به یک پیمانه می توانید میزان مصرف را تا دو پیمانه افزایش دهید. تحت هیچ شرایطی بیشتر از دو پیمانه در روز مصرف ننمایید و در طول تمرین آب زیاد مصرف نمایید. لطفا تا چند ساعت قبل و بعد از مصرف این محصول کافیین مصرف ننمایید 

در هر سروینگ


1600 میلی گرم بتا آلانین

1000 میلی گرم کراتین نیترات

1000 میلی گرم آرژنین

 ویتامین C,B3,B6,B9وB12

ترکیب انرژی زای انفجاری حاوی کافئین و تیکور که باعث ماندگاری بیشتر اثر کافیین می شود. 

Odoo text and image block