CELLUCOR COR PERFORMANCE GLUTAMINE 360 G POWD UNFLAVORED

CELLUCOR COR PERFORMANCE GLUTAMINE 360 G POWD UNFLAVORED

30 امتیاز 30.0 PNT

30 امتیازاستفاده از این محصول برای دو دسته از افراد پیشنهاد می شود. دسته اول افرادی هستند که در سطحی فراتر از توانایی جسمی خود تمرین می کنند. دسته دوم افرادی هستند که در دوره های سنگین رژیم غذایی می باشند. در این دو حالت بدن فرد وارد فاز کاتابولیک شده و عضله از دست می دهد. در چنین شرایطی مصرف گلوتامین تا حدودی جلوی این موضوع را می گیرد. بهترین زمان برای مصرف این محصول بلافاصله پس از تمرین و شب قبل از خواب می باشد. حداقل میزان مصرف این محصول برای یک ورزشکار معمولی ۱۰ گرم در روز می باشد.

در هر سروینگ


• ۵ گرم گلوتامین میکرونیز بدون طعم

Odoo text and image block