ON AMINO ENERGY 585 g ORANGE

ON AMINO ENERGY 585 g ORANGE

34 امتیاز 34.0 PNT

34 امتیاز • بالا بردن عملکرد عضلانی قبل، حین و بعد از تمرین

 • کمک به تعدیل وزن بدن و کاهش درصد چربی

 • افزایش انرژی، تمرکز و استقامت

 • حل آسان در آب سرد

 • دریافت انرژی بیشتر با اضافه کردن مقدار مصرف

 • عدم کاهش تاثیر در طول زمان

 • بالا بردن سطح تعرق حین تمرین

 • 5 تا 10 کالری در هر سروینگ

 • 160 میلی گرم کافئین

 • 5 گرم امینو اسید

 • BCAA حاوی 

 • حاوی آرژنین

 • حاوی Beta Alenin 

Odoo text and image block