ON BCAA 5000 380 g FRUIT PUNCH

ON BCAA 5000 380 g FRUIT PUNCH

27 امتیاز 27.0 PNT

27 امتیازاز آن جایی که BCAA  در حین تمرین نقش منبع انرژی و بعد از تمرین عامل اصلی عضله سازی می باشد. در اکثر موارد مصرف آن در نزدیکی زمان تمرین پیشنهاد می شود. لذا برای افرادی که تمرینات بسیار شدید و طولانی انجام می دهند مصرف ۵ گرم BCAA  قبل از تمرین و یا در طول تمرین یا به اصطلاح Intra-workout پیشنهاد می شود. در این روش BCAA  به عنوان منبع انرژی در طول تمرین استفاده می شود. از طرف دیگر افرادی که به دنبال عضله سازی بیشتر می باشند می بایست ۵ گرم BCAA  بعد از تمرین و ۵ گرم از آن قبل از خواب مصرف نمایند تا سرعت ریکاوری و میزان سنتز پروتین در بدن آن ها افزایش یابد.

0

Odoo text and image block