ON BCAA 5000 Orange

ON BCAA 5000 Orange

27 امتیاز 27.0 PNT

27 امتیاز  • BCAA آمینو اسیدهای زنجیره ای شامل لوسین ایزولوسین و والین می باشد.

  • فراوان ترین آمینو اسید موجود در عضلات

  • مهم ترین آمینو اسید مورد نیاز جهت عضله سازی

  • بالا بردن سرعت ریکاوری عضلات

  • حاوی لوسین - ایزلوسین و والین با دوز 2:1:1

  • بالا بردن سطح توان هنگام تمرین ( بسته به زمان مصرف)

  • بالا بردن سنتز پروتین در عضلات   

0

Odoo text and image block