ON CLA   SOFTGEL 90 CAP

ON CLA SOFTGEL 90 CAP

22 امتیاز 22.0 PNT

22 امتیازتحقیقات گسترده بیانگر تاثیر مثبت مصرف CLA بر کاهش درصد چربی بدن می باشد. دانشمندان بر این باورند که استفاده از CLA (در نقش افزاینده ی فعالیت های متابولیک در غشاء سلولی) به افرادی که به طور منظم ورزش می کنند و زندگی سالمی را پیشه می گیرند در کاهش وزن و افزایش بافت عضلانی کمک می کند.

0

Odoo text and image block