ON GOLD STANDARD CASEIN 2 IBS COOKIES AND CREAM

ON GOLD STANDARD CASEIN 2 IBS COOKIES AND CREAM

44 امتیاز 44.0 PNT

44 امتیاز  • کمک به حفظ عضلات  به ویژه در دوره های رژیم

  • 9 گرم آمینو اسید

  • تامین 60% از نیاز روزانه به کلسیم

  • پودر پروتئین کازئین خالص

  • ساخته شده از کازئین Micellar

  • 24 گرم پروتئین کازئین دیر هضم در هر وعده مصرفی

  • استفاده به صورت میان وعده برای حفظ سیری و یا قبل از خواب برای تأمین پروتئین بدن در طول شب

  • تغذیه عضلات در طول خواب شب با مصرف پروتین دیر هضم

  • بالا بردن متابولیسم چربی سوزی بدن

  • جلوگیری از وارد شدن بدن به شرایط 

0

Odoo text and image block