ON GOLD STANDARD  CASEIN 4 IBS CHOCOLATE SUPREME

ON GOLD STANDARD CASEIN 4 IBS CHOCOLATE SUPREME

59 امتیاز 59.0 PNT

59 امتیازمهم ترین زمان مصرف پروتین کازئین شب قبل از خواب می باشد. یک سروینگ از این محصول را قبل از خواب شب در آب حل نموده و مصرف نمایید. لازم به ذکر است که مصرف این محصول در روز های پر مشغله که زمان کافی برای مصرف میان وعده وجود ندارد به شدت به حفظ توده عضلانی و ریکاوری بدن شما کمک می نماید.

0

Odoo text and image block