ON GOLD STANDARD CASEIN 4 IBS CREAMY VANILLA

ON GOLD STANDARD CASEIN 4 IBS CREAMY VANILLA

59 امتیاز 59.0 PNT

59 امتیاز • کمک به حفظ عضلات  به ویژه در دوره های رژیم

 • 9 گرم آمینو اسید

 • تامین 60% از نیاز روزانه به کلسیم

 • پودر پروتئین کازئین خالص

 • ساخته شده از کازئین Micellar

 • 24 گرم پروتئین کازئین دیر هضم در هر وعده مصرفی

 • استفاده به صورت میان وعده برای حفظ سیری و یا قبل از خواب برای تأمین پروتئین بدن در طول شب

 • تغذیه عضلات در طول خواب شب با مصرف پروتین دیر هضم

 • بالا بردن متابولیسم چربی سوزی بدن

 • جلوگیری از وارد شدن بدن به شرایط 

0

Odoo text and image block