ON PLATINUM HYDRO WHEY  3.5 IB VANILLA

ON PLATINUM HYDRO WHEY 3.5 IB VANILLA

53 امتیاز 53.0 PNT

53 امتیازبه طور عمومی مصرف ۲ گرم پروتین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن برای افراد پیشنهاد می شود. که این پروتین باید از ترکیبی از پروتین های حاصله از غذا و مکمل ورزشی تامین شود. به طور عمومی بهترین روش مصرف Hydro Whey استفاده یک سروینگ در ابتدای روز و مصرف یک سروینگ بلافاصله پس از تمرین می باشد. در صورت نیاز به پروتین بیشتر می توان یک سروینگ از این محصول را ۲۰۰ تا ۴۰۰ دقیقه قبل از تمرین نیز مصرف نمود.

 

30 گرم پروتئین هیدرولیز شده

دارای 3 گرم کربوهیدارت

دارای تنها یک گرم چربی

Odoo text and image block