ON SERIOUS MASS 6 LBS VANILLA

ON SERIOUS MASS 6 LBS VANILLA

29 امتیاز 29.0 PNT

29 امتیازبرای مصرف مکمل های به اصطلاح گینر رویکردهای متفاوتی وجود دارد. بر اساس پیشنهاد شرکت اوپتیمم بهترین زمان مصرف این مکمل یک سروینگ قبل و بعد از زمان تمرین می باشد. روش دیگر مصرف این محصول مصرف آن صبح همراه با صبحانه و پس از تمرین می باشد. جهت به حداکثر رساندن ریکاوری در طول شب در بسیاری از منابع معتبر مصرف این محصول قبل از خواب شب نیز پیشنهاد شده است.

حاوی ۵۰ گرم پروتئین ترکیبی

۲۵۰ گرم کربوهیدرات

۵ گرم چربی

۲۴ نوع ویتامین و ماده معدنی

گلوتامین

1250 کالری

کراتین

Odoo text and image block