ON SUPERIOR AMINO 2222  320 CAP

ON SUPERIOR AMINO 2222 320 CAP

22 امتیاز 22.0 PNT

22 امتیازعمومی ترین روش مصرف این محصول مصرف دو عدد قرص قبل از هر وعده غذایی و دو عدد قبل و بعد از تمرین می باشد. لازم به ذکر است که مصرف این محصول با توجه به نیاز بدن کاملا قابل تغییر می باشد.

0

Odoo text and image block